050-9044595
 malshys@gmail.com
 בקרו אותנו בפייסבוק

 


הגלריה 
 

חדר ישיבות גדול - סידור לסדנא
חדר ישיבות גדול - סידור לסדנא
חדר ישיבות גדול - הפרגולה
חדר ישיבות גדול - הפרגולה
חדר ישיבות גדול - הפרגולה
חדר ישיבות גדול - שולחן כיבוד
חדר ישיבות גדול - פינת קפה
חדר ישיבות גדול - כיבוד ושתייה
חדר ישיבות קטן - סידור לסדנא
חדר ישיבות קטן - סידור לסדנא
חדר ישיבות קטן - סידור לסדנא
חדר ישיבות קטן - מבט אל המרפסת
חדר ישיבות קטן - המרפסת
חדר ישיבות קטן - כניסה
חדר סדנאות קטן - סידור
חדר ישיבות קטן - מרפסת
חדר ישיבות קטן - פנים חוץ
חדר ישיבות קטן - שולחן כיבוד
חדר ישיבות קטן - שולחן כיבוד
חדר סדנאות קטן - מרפסת
חדר סדנאות קטן - מרפסת
חדר ישיבות קטן - מרפסת
מרפסת חדר הסדנאות הקטן בלילה


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים